Seznam literatury – převážně k tématu kreace-evoluce

(První seznam 20. 8. 1991, další revize: 5. 4. 2002, 20. 1. 2003, 12. 10. 2003, 20. 12. 2003)

Pavel Kábrt

1. V češtině (Některé tituly se vyskytují znovu v přehledu cizojazyčných knih, viz níže)

Přírodní vědy neznají žádnou evoluci, A. E. Wilder Smith

Vydala křesťanská akademie v Římě (katol.) 1981. Je to překlad původní starší knihy Natural Sciences Know Nothing of Evolution. Je to perfektní knížka pojednávající převážně o tom, jak nemohla vzniknout živá buňka chemickou evolucí, jak se nemohl “jen tak” vytvořit genetický kód a pod., ale i řada dalších informací proti evoluci. Tato kniha se k nám pašovala za komunismu a byla jednou z mála protievolučních tištěných knih. Čeští katolíci (evolučně orientovaní) ji ostře odsoudili a protestovali v Římě proti jejímu vydání. Mám doma dopis proti této knize a byl jsem na tajném semináři českých katolických vědců proti této knize (za komunistického režimu). Je možné, že jsou v ní nějaké drobné chyby, ale hlavní myšlenku, jak tedy mohly spontáně vznikat proteiny s přesně uspořádanými aminokyselinami, nedokázal nikdo z kritiků vysvětlit. Autor Wilder Smith byl brilantním a velmi schopným kreacionistou, třínásobný doktor, mám též jednu jeho přednášku na audio kazetě v angličtině. Byl evolucionisty nenáviděn, jak věřícími, tak nevěřícími. Zemřel několik let před koncem 2. tisíciletí, hovořil jsem s ním telefonicky, zda by nepřijel k nám, když v televizi dávali seriál proti evoluci (asi 1991), a pak jej nedovolili vysílat celý (dr. Grygar). Nakonec k jeho příjezdu nedošlo. Wilder Smith byl Angličan, ale žil dlouhodobě ve Švýcarsku. Knihu mám jen asi ve dvou exemplářích. Je psána populární formou naprosto srozumitelnou i laikovi (několik málo chemických rovnic by nemělo nikoho odradit). 174 stran A5. (Mám v elektronické verzi – duben 2002.)

Bible a současná věda, H.M.Morris

Obdobně, jako Přírodní vědy neznají žádnou evoluci, i toto je kniha k nám za komunismu pašovaná. Oproti té předchozí je tato šířeji zaměřená, ale je v ní mnoho cenných faktů proti evoluční teorii. Zabývá se zkamenělinami, biologií obecně, geologií potopy, ale i archeologií ve vztahu k Bibli. Autor je emeritní prezident ICR – Institutu pro výzkum stvoření, druhé největší kreační společnosti v USA (dnes je prezident jeho syn John, ale Henry Morris je stále hodně činný a vydal řadu pěkných knih). Tato knížečka je psaná velmi drobným písmem, mám jen jeden poslední exemplář (bývaly jich snad stovky), raději půjčuji xerox. Je výborná pro každého, kdo se o dané téma zajímá (evoluce kontra kreace). Původní verze této knihy vyšla odhadem tak před 15ti lety. 107 stran A5. Mám poslední výtisk. (Pracuje se na elektronické verzi – duben 2002.)

Fosilie a evoluce, D. T. Gish

Gish je známý kreacionista působící v USA. Kniha má podtext “Fakta 100 let po Darwinovi” a je to překlad z němčiny (W+W), mám německý originál a český překlad ve strojopise. Původní copyright je 1979. Kniha je plná citací z evolučních knih a od evolučních autorů, tyto citáty ukazují na slabiny a nejistoty evolucionistů samých. Je hlavně o zkamenělinách, také z oblasti antropologie. Podlé mého je výborná, protože je tam shrnuto mnoho cenných informací pro toho, kdo se o dané téma zajímá . Je to 46 listů českého překladu jednostranně popsaných na A4. (Pracuje se na elektronické verzi – duben 2002.)

Pochází člověk z opice? W. A. Criswell

Překlad z němčiny, copyright 1972, je to kniha převážně o antropologii , je zde řada poměrně známých skutečností. Je vhodná pro někoho, kdo o těchto věcech nic neví a začíná ho to zajímat, nebo jako doplnění informací. Z obsahu: Stvoření člověka – Bůh či gorila?, Skutečnosti biologie, Skrytý vývoj – poznatky embryologie, Skutečnosti paleontologie atd. Mám originál v němčině a strojopis českého překladu, 34 listů jednostranně popsaných, A4.

Jablko sváru, Sylvie Bakerová

Myslím, že paní doktorce Bakerové se povedlo napsat mnoho faktů v relativně nevelké brožuře. Tuto brožuru jsem snad nejvíce dával lidem, kteří projevili zájem něco se dozvědět na téma kreace-evoluce. Je vhodná pro laiky, kteří nechtějí mnoho číst a přitom mají zájem se něco dozvědět. Je zde ve zkratce rozebrána historie evoluční myšlenky, hřbitovy fosilií ukazující na celosvětovou potopu, datovací metody a další skutečnosti proti myšlence evoluce. Celkem 17 listů A4 jednostranně strojopisu. První vydání 1976. Mám překlad z angličtiny. (Mám v elektronické verzi – duben 2002.)

Logos nebo chaos, Werner Gitt

Zabývá se protievolučními argumenty více z hlediska matematiky, pravděpodobnosti. Je to výborná kniha s dalšími argumenty, které se jinde nenajdou, také s mnoha citáty od evolucionistů. Spíše už pro náročnější čtenáře. Mám jako strojopis, je to překlad z němčiny (Logos oder Chaos, řada W+W = Wort und Wissen). 120 stran A4, strojopis českého překladu. (Pracuje se na elektronické verzi – duben 2002.)

Darwinismus – omyl století, Uwe George

Je to překlad článku z časopisu Geo, roč. 1984 : Darwiniwmus – Der Irrtum des Jahrhunderts. Není to z pera kreacionisty, o to cenější kritika darwinismu zde je, i když autor v evoluci (v nějaké jiné formě) věří. Je zde zobrazena Darwinova cesta kolem světa a jak Darwin postupně měnil své názory od kreacionisty v evoluční pohled. 24 stran A4 – jednostranného strojopisu.

Zachování individuality, Erich Blechschmidt

Je to kniha úzce se specializující na embryologii. Vyvrací mýtus, že “ontogeneze rekapituluje fylogenezi”, tedy že lidský plod prochází stádii zvířat. Je to dobrá kniha, pro toho, kdo chce vědět víc specielních věcí kolem lidského embrya a jeho růstu. Překlad z němčiny(W+W), 2. vydání něm. originálu bylo r. 1985. Mám strojopis, 43 stran A4 jednostranně i německý originál.

Evoluce – teorie v krizi, Josef Potoček

9 listů strojopisu od ing. Potočka, jde o odezvu na známou knihu evolučního odpadlíka Michaela Dentona Evolution: A Theory in Crisis, 1985 (viz anglické níže). Ing. Potoček z Hradce Králové (chemie) věnuje mimo jiné pozornost genetickému kódu života z hlediska jeho matematické složitosti a tudíž nemožnosti jeho “sebesestavení” z hlediska kombinatoriky (permutace). Nejen tímto tématem se zabývá i jeho další česká knížečka, viz níže. Bylo napsáno v září 1989, stojí za přečtení. Strojopis.

Tajemství stvoření, Tajemství potopy, Tajemství života, Blahoslav Balcar

Tajemství života je poslední ze tří knih mého přítele ing. Blahoše Balcara. Je to kniha, která vyšla 1997, její autor byl adventista (zemřel 1998). Mám doma několik originálních exemplářů všech tří knih, jsou to knihy všeobecně pojednávající o kreaci, nesmyslnosti evolučního pohledu, a také hodně o přírodě, komplikovanosti a obdivuhodném uspořádání rostlinných a živočišných druhů. Všechny tři knihy vyšly knižně. Je možné, že se poslední kniha z oněch tří ještě vyskytuje na pultech knihkupectví, viděl jsem ji prodávat na různých místech, nejen v církevních prodejnách. Má 283 stran knižního vydání.

Spor o Darwina, Phillip E. Johnson

Vydáno v nakladatelství Návrat domů r. 1996, je to překlad knihy Darwin on Trial. (2. vydání 1993). Napsal ji sice právník, ale kupodivu měla váhu i v evoluční vědecké komunitě. Johnson byl zván na různá vědecká klání. Naši evolucionisté ji ovšem ztrhali v časopise Vesmír. Kniha hodnotí víru v evoluci z hlediska dostatečnosti a pádnosti důkazů. Je to pěkná kniha, pro každého, kdo má o téma zájem, možná ještě k dostání v knihkupectvích. Z obsahu: Situace v zákonodárství, Přírodní výběr, Mutace velké a malé, Problém zkamenělin, Fakt evoluce, Vývojová řada obratlovců, atd. 211 stran knižního formátu. Možná se ještě dá koupit (duben 2002)

Datovací metody

Jen rukou psané poznámky o různých způsobech měření stáří – radioaktivní rozpad, Uran-Uran, Uran-Olovo atd., Zemské magnetické pole, Meteorický prach...10 stran A4 jednostranně, asi 10 let staré poznámky.

Data k evolučnímu učení ve vyučování biologii, Joachim Scheven

Přeloženo z něm. originálu, copyright 1979. Kniha v originálu je bohatě doplněna barevnými obrázky většinou zkamenělin. Těmi se také tato kniha zabývá, je to kniha na profesionální úrovni, jako i ostatní knihy od Joachima Schevena a z řady Wort und Wissen. Z obsahu: Zvláštní postavení evolučního učení mezi biologickými disciplínami, Těžkosti definice, Vyučovací cíle evolučního učení, Evoluční učení ve vyučování. Vlastním strojopis, 52 stran (26 stran A4 oboustranně). Je to kniha už pro náročnějšího čtenáře.

Velký třesk a absolutní datování, Hermann Schneider

Opět z řady Wort und Wissen, velmi dobrá kniha pro toho, kdo se chce víc věnovat úskalím izotopových datovacích metod. Je to kniha náročná, ale může ji pročíst i neodborník, dozví se řadu zajímavých skutečností kolem datovacích metod. Kniha se hodí pro odborníky, fyziky. Mám ji opět v něm. originále a strojopisovém překladu do češtiny, 48 stran A4 jednostranně, copyright 1982.

Vznik a dějiny života, R.Junker – S. Scherer

Překlad z němčiny, kniha se zabývá pouze vznikem kamenného uhlí. Vlastním český překlad ve strojopisu, 11 listů jednostranně A4, špatně oxeroxováno, špatně čitelné, hodí se opět jen pro odborníky, kteří se danou problematikou zabývají. Datum vydání neznám.

Nechali jste se podvést? Duane T. Gish

Komiks, malá knížečka, ale celkem srozumitelné argumenty proti evoluci. Je to výtah z přednášky dr. Gishe. Vhodné pro mládež nebo někoho, kdo se příliš o tyto věci nezajímá. Dva archy A3 oboustranně se rozstříhají na malý komiks. Přestože je to velmi staré, viděl jsem v nejnovější nabídce knih USA – ICR, že ji stále nabízí.

Trhliny v evoluční fasádě, John T. Baldwin

Jen dva listy A4 oboustranně, kde jsou jmenováni a citováni jednotliví vědci, kteří oponují darwinismu. Září 1995, dostal jsem od ing. Balcara.

Novinky z výzkumu planet, Norbert Pailer

Pojednává o všech planetách naší soustavy, co bylo objeveno, o jednotlivých kosmických sondách a jejich nálezech a pod. Z obsahu: Přírodní vědy a ideologie, Kritika modelů, Naše sluneční soustava: co dnes víme?, atd. Opět z řady W+W, český překlad má 36 stran A4 jednostranně, mám jen český překlad, originál nemohu najít, copyright něm. origin. 1993.

Studie o karbonu, Joachim Scheven

Kniha pro odborníky, opět překlad z něm. originálu Karbonstudien (W+W), mám doma český překlad, 49 stran A4 jednostranně, i německý originál. Tato knížka je trochu podobná knize Data k evolučnímu učení ve vyučování biologii, je ale více zaměřena na vznik kamenného uhlí. Hodí se jen pro toho, kdo se tímto předmětem odborně zabývá. Z obsahu: Neudržitelné teorie cyklotem, Konkurující si definice, Vertikální odchylky od pravidelné cyklotemy, horizontální odchylky, Výsledky paralelizace slojí atd.

Stvoření a zázraky /náhoda či Boží dílo?/, Paul Müller

Přeloženo z  němčiny, originál mám, 2. vydání 1976 (W+W), český překlad je ve strojopisu na 30 listech A4 oboustranně popsaných. Tato kniha je psaná stylem krátkých informací o všem možném, autor zřejmě nezastává kreacionistické hledisko mladé Země (tj. věří na miliony let stáří Země i vesmíru, ale zároveň je proti evoluci). Některé věci jakoby nadhodí a nevysvětlí, jen je konstatuje. Z obsahu: Náš časoprostor a biblické zjevení, Atom, Vrstevnatá stavba světa, Co dnes víme o zemském nitru?, Rostliny a zvířata, Člověk atd. Vhodné jen pro získání některých základních informací a podnětů k zamyšlení.

Použil Bůh evoluce?, Werner Gitt

Vyšla knižně v češtině 1993, 1. němec. vydání 1998, mám 2 výtisky. Profesor Gitt zde rozebírá jednotlivé aspekty evoluční teorie a hodnotí je jak z hlediska faktů, tak i filosofie a Bible. Je zde řada citátů evolucionistů zpochybňující určité aspekty evoluce nebo články víry (jako např. biogenetický zákon). Překlad z němčiny od Josefa Potočka. Z obsahu: Otázka vědy, Příspěvky k antropologii, Příspěvky k astronomii, Příspěvky k biologii, Příspěvky k informatice, Pokračující evoluční proces nebo ukončené stvoření?, Důsledky učení o teistické evoluci. Jako ostatní Gittovy práce, i tato knížečka (143 stran malého knižního formátu) je důkladnou prací bez zbytečných slov. Není vhodná jako základní poučení o problematice evoluce-kreace, ale jako výborné doplnění. Možná se dá ještě sehnat v knihkupectvích.

Věrohodnost Nového zákona, F. F. Bruce

V této útlé brožurce (87 stran knižního formátu) z  nakladatelství Návrat je řada historických skutečností potvrzujících historičnost Ježíše a vzniku křesťanské církve. Není to tedy kniha z oblasti kreace-evoluce, ale patří ke knihám ukazujícím na rozumovou i rozumnou podstatu víry v Krista z hlediska faktů. Z obsahu: Záleží na tom?, Novozákonní spisy: jejich datování a ověření, Novozákonní kánon, Evangelia, Zázraky v evangeliích, Důležitost Pavlových důkazů, Lukášovy spisy, Další archeologické důkazy, Důkazy z raných židovských spisů, Důkazy dávných pohanských spisovatelů. Vydána 1992, překlad původního vydání z r. 1943.

Duše vědy, Nancy R. Pearcyová, Charles B. Thaxton

Tato kniha vyšla opět v nakladatelství Návrat (1997) a je překladem knihy The Soul of Science. Spoluautorem je můj známý, dr. Charles Thaxton (USA), biochemik, jehož knihu The Mystery of Lifes Origin (viz níže) hodně používám V této knize je popsána historie vzniku moderní vědy, jak k tomu došlo a proč, že dnes existuje s určitou samozřejmostí věda používající experiment jako rozhodující kriterium pro pravdivost určité teorie. Je zde popsán rozdíl mezi “starověkým” chápáním vědy (více filosofické a založené na autoritách lidí), třeba u starých Řeků, a “novověkým” chápáním moderní vědy, vědy experimentu a falzifikovatelnosti a nezávislého ověřování teorií. Charles Thaxton je kreacionista, je ale spíše umírněný, např. v tvrzení stáří Země a vesmíru. Kniha má 303 stran knižního formátu, není to tedy kniha a priori o evoluci-kreaci, ale týká se tohoto tématu. Kniha se ještě zřejmě dá koupit. Mám jak anglický originál tak české vydání.

Mýtus – Logos – Evoluce, Alma von Stockhausen

Mám překlad jen obsahu této knihy (z něm.). Z obsahu: Mytologické pojetí vzniku světa, dialektické sepětí ducha a hmoty, Logické zásady jako reflexní kritéria pro popis vzniku světa. Hmota jako protiklad k duchu, Poselství Starého zákona: Stvoření ducha a hmoty. Fenomén viny, Poselství Nového zákona: Inkarnace Logu jako ústřední bod světových dějin, Inkarnace ducha a koperníkovský obrat. Kant jako interpret Newtonské fyziky. Atd. Knihu mám pouze v němčině, viz výše.

Stvoření kontra evoluce, Thomas F. Heinze

Opět překlad jen obsahu této knihy (z něm.). Z obsahu: Důkazy, jež jsou interpretovány za účelem porážky evoluce, srovnávací anatomie, Embryologie, Rudimentární orgány, Červovitý přívěsek (na slepém střevě), Fosilie, Vystoupení života v kambriu, Tajemná povaha obratlovců, Jak vzniká fosilie, Určení stáří pomocí radioaktivity atd. Knihu mám pouze v němčině, viz výše.

Rozhodnutí a odpovědnost z hlediska kybernetiky, Dieter Bierlein

Opět přeloženo z němčiny (W+W), copyright 1979, pod titulem je uvedeno: impulsy, materiály, koncepty pro křesťanské alternativy ve vědě, technice, společnosti. Docela náročná kniha. Z obsahu: “moderní myšlení” – překážka pro víru?, Člověk - automat či obraz Boží? Úloha “modelu” v empirických vědách, Analogie automat – člověk, Modelová varianta alfa – “fyzikalistická” varianta, Modelová varianta beta – obdoba klasického obrazu člověka, Modelová varianta gama – modifikovaný kybernetický model, Definitivní volba varianty – záležitost víry, Odpovědnost a vina v modelové variantě gama. Mám ve strojopisu, 20 stran A4 českého překladu. Mám také německý originál.

Biblické svědectví o stvoření, Werner Gitt

Překlad z němčiny (W+W), dotýká se Bible, vědy, filosofie, je to kniha pro náročné hledače pravdy, je zde mnoho faktů a patří tato kniha opět k důkladným věcem Gittova stylu, stylu vědce, který nechce psát jen laciné populární úvahy, ale svoje závěry dokládá matematicky i nálezy a fakty. Copyright 1983. Mám německý originál i český překlad, který má 59 listů A4 jednostranně. Z obsahu: Co je čas: Kairos nebo Chronos?, Délka stvořitelských dnů, Příležitostné námitky proti interpretaci stvořitelských dnů jako 24 hodinových jednotek, Stvořitelské dny jako dlouhá období: biblicky neřešitelný problém, Kdo je Stvořitel? atd.

Evoluce nebo stvoření?, Klaus Zachhuber

150 stran strojopisu českého překladu, jednostranně A4. Podtitul knihy zní Vědecká fakta a argumenty. Pokus o syntézu. Copyright 1983. Z obsahu: Zásadní otázky teorie poznání, Evoluční teorie – historický a vědecký přehled, Vznik života, Srovnávací anatomie, morfologie a embryologie, Paleontologie – záhada fosilií, Equus a řada fosilních koní, Antropologie I – hledání pračlověka, Antropologie II – problematika nálezů raného člověka, Metody určování stáří v geologii, Mikroevoluce – bádání a fakta, Katastrofický model – pokus o alternativní hypotézu, Věda a víra. Jde zřejmě o dílo Adventisty sedmého dne, je zde řada argumentů, které stojí za přečtení. Jako ve mnoha knihách všeobecného charakteru o evoluci-kreaci, tak i zde řada faktů a argumentů a tvrzení se opakuje, nicméně kdo se tím zabývá hlouběji, skoro vždy v každé takovéto knize objeví něco nového. Mám doma jen jeden exemplář českého překladu ve strojopisu, originál nemám.

Co nám prozrazují vazby v přírodě, Jan Pala.

20 listů strojopisu A4 jednostranně, 1989. Napsal to můj vzdálený známý (znali jsme se jen z dopisů) a strojopis, který mám doma, má jen tu vadu, že je velmi špatně čitelný, a já už nemám na tohoto člověka žádné spojení (myslím, že mi někdo řekl, že již zemřel, žil na Moravě na vsetínsku). Nicméně jde o dobrou práci, která srozumitelně pojednává především o tom, jak např. kloubový mechanismus zvířete či člověka nemohl v žádném případě vzniknout drobnými krůčky darwinistického vývoje, protože by zvířata nebyla pak schopna existence (nebyla by např. ani plazy ani ptáky a klouby by jim nefungovaly a zvířata by pošla, protože by nemohla ani žrát, ani slyšet, ani létat, atd.). Transformace kostí by je vlastně znevýhodnila, oproti klasické teorii zvýhodnění – např. poloplaz polosavec by nemohl ani žrát, ani by neslyšel, kdyby se mu čelistní kost stěhovala do ucha, jak se to učí v darwinismu. Mám strojopis této práce.

Příliš uhlí na mladou Zemi?, Gerhard Schönknecht a Siegfried Scherer

Překlad tohoto článku o 7mi stranách strojopisu A4 jednostranně dokládá, že na Zemi před potopou mohlo být dost biomasy (vegetace) ke vzniku uhlí o současných zásobách. Je zde i řada energetických výpočtů, stojí to za přečtení pro toho, kdo hledá hlouběji odpovědi na tyto otázky. Mám překlad i kopii originálu (W+W, 3/92)

Biblické stáří Země, Richard Wiskin

78 stran strojopisu jednostranných A4, napsal to můj známý, švýcarský kreacionista, učitel Richard Wiskin, původem Američan. Vyšlo v řadě W+W, mám i kopii německého originálu. Jde o rozbor biblického textu prvních stránek Genese, nikoli z přírodovědeckého hlediska, ale spíše jazykového a literárního. Stojí za přečtení. Copyright 1994.

Jak vznikl život? Evolucí, nebo stvořením?, Svědkové Jehovovi

Publikace Svědků Jehovových na téma kreace-evoluce. Všeobecné informace s řadou citátů evolucionistů i kreacionistů. Svědkové J. neučí evoluci, ale neučí také kreaci typu ICR či CRS. Věří, že dny stvoření z Genesis 1. kapitoly byly dlouhé každý 7000 let, tedy že stvořitelský týden bude dlouhý 7x7000let (ještě neskončil), nyní žijeme v sedmém “dni”, na konci jeho šestého tisíciletí, tedy u konce 48 000 let od počátku stvoření a na konci 6 000 let od stvoření člověka v ráji. Poslední tisíciletí má být tisíciletá vláda Kristova, tedy ono 49. tisíciletí. Ze zcela zásadních důvodů se nepřikláním k tomuto názoru (hebrejské slovo pro den “yom” s řadovou číslovkou – den první, den druhý atd., znamenalo vždy 24 hodinový den). Nicméně knihu doporučuji přečíst každému, kdo hledá pravdu o evoluční teorii. Mám v českém originále, copyright 1991, je to 255 stran malého formátu A5.

Stvorenie sveta, Vladimír Betina

Útlá brožurka o 40 stranách popisující všech šest dnů stvoření s vědeckým komentářem. Pro nenáročné. Copyright 1990. Ve slovenštině.

Viera velkých vedcov, Anton Hlinka

Slovensky psaná vydaná publikace vydaná v Římě 1988 (128 stran malého knižního formátu A5). Pojednává o víře některých známý vědců nedávné minulosti. Pojednává i o různých filosofických aspektech vědecké víry těchto známých postav. Mám doma asi jeden nebo dva exempláře.

Evoluce bez hranic? – Fakta o vzniku druhů, Reinhard Junker

Z německého originálu, vyšlo česky v JAMI v červenci 1992 podle něm. učebnicové předlohy z r. 1988. Je to velmi pěkná útlá brožurka, kterou jsem často rozdával lidem, nyní mám již několik posledních exemplářů. Na 28 stranách knižního formátu pojednává přírodě, vztazích mezi zvířaty i rostlinami, křížení druhů, myšlenkám Charlese Darwina a jak jsou v rozporu se skutečností. Patří ke třem brožurkám podobného typu, Pochází člověk z Adama, Pád člověka a biologie a Evoluce bez hranic, viz níže.

Pád člověka a biologie, Reinhard Junker

Podobně jako Evoluce bez hranic? i zde je rozbor určitých aspektů živočišné a rostlinné říše v protikladu k evoluci. S ohledem na biblické učení. 16 stran knižního formátu, brožura JAMI, v květnu 1992.

Pochází člověk z Adama, Reinhard Junker

Další brožura, kterou jsem hodně dával lidem, nyní mám už poslední exempláře. Pojednává o antropologii, různých nálezech údajných předchůdců člověka a hodnotí je z hlediska evolučního a kreačního, ukazuje, jak lze mít na věc dvojí pohled, dvojí brýle. 40 stran knižního formátu, české vydání 1992, přeložil z němčiny Miloš Tomasco, brožura vhodná pro první seznámení s antropologickými evolučními názory v protikladu ke kreaci. Doplněno obrázky a grafy.

Stvoření či evoluce?, Josef Potoček

Malá brožurka, 60 stránek A6 knižního formátu, copyright 1992. Zabývá se podobně, jako jeho předchozí práce (viz výše Evoluce: teorie v krizi – Potoček), nemožností spontánního vzniku genetického kódu. Vypočítává, kolik existuje permutací v určitém smysluplném textu a jak by bylo neuvěřitelně nepravděpodobné, aby se něco ještě s mnohem větší nepravděpodobností uskutečnilo v genetickém kódovacím systému samovolně. Pěkná knížečka.

Od ničeho k prírode, E. H. Andrews

Prof. Andrews byl u nás asi před devíti lety a měl přednášku na téma kreace-evoluce. V té době byl jeden z předních anglických kreacionistů. Tato brožurka, která vyšla knižně ve slovenštině (1991) je překladem jeho knihy From Nothing to Nature (1978). Je to všeobecná knížečka proti evoluční teorii, jednoduchá, ale pěkná. Vhodná pro nenáročného čtenáře. 115 stran malého knižního formátu (A5). Z obsahu: Odkial pochádzame?, Čo je život? Tajomný kód života, Ako začal život? Darwinova teória, Aký je vek zeme?, Skameneliny a prehistorické ozruty, Veda, zázraky a Biblia, Zázrak stvorenia. Mám několik exemplářů.

Vzkříšení, M. Š. Chašbaz

Vyšlo knižně, brožurka o 136 stranách knižního formátu A5. Není to o evoluci-kreaci, ale o historičnosti ukřižování a vstání z mrtvých. Velmi pěkně dokazuje, že tyto události jsou lépe doložitelné než mnoho věcí z historie, kterým se běžně věří. Vyvrací různé námitky proti vzkříšení. Mám jeden exemplář. Jméno Chašbaz je přezdívka jednoho známého křesťana.

Život – náhoda, nebo záměr? Vladimír Král

Knížečka adventisty RNDr. Vladimíra Krále, CSc., vyšla knižně 1991. S doktorem Králem se osobně znám a jsem rád, že je to jeden z mála českých aktivních vědců – který nevěří v evoluční teorii. Doktor Král i jeho žena Jarmila pracují na Akademii věd v oblasti organické chemie. Oba občas přednáší na téma kreace-evoluce. Tato knížka má 191 stran A5 knižního formátu a zabývá se, jako řada předchozích knih, biblickým pohledem na svět z hlediska vědy a stvoření, v protikladu k evoluci. Čtenář v ní najde řadu pěkných originálních myšlenek, které nenajde v jiných knihách na podobné téma. Z obsahu: Vesmír, Život, Zázraky Designu, Vyznání (Spor o evoluční teorii, Proč jsem se já, přírodovědec, stal křesťanem). Mám jeden výtisk, možná se ještě sežene, např. v nakladatelství Advent v Praze 6 – Suchdole. (Adventisté sedmého dne).

Otázky, které jsou kladeny vždy znovu, Werner Gitt

Opět pěkná knížečka Wernera Gitta, která není jen o evoluci, ale o všech možných otázkách včetně evoluce-kreace. Např.:Odkud mohu vědět, že Bůh vůbec existuje?, Kdo je Bůh, Co znamená slovo Bůh – B.ů.h.?, Proč Boha není vidět, Proč připouští utrpení?, atd., dále otázky o Bibli: Jak mohu zkontrolovat, že je Bible pravdivá?, Co je u Bible jiné než u všech ostatních knih světové literatury? atd. , dále otázky z oblasti vědy a víry, týkající se spasení, náboženství, života a víry, smrti a věčnosti. Zakončeno svědectvím ze života autora. Pěkné, 156 stran A5 knižního formátu, německé vydání 1989, české vydání 1992. Možná se ještě sežene v křesťanských knihkupectvích.

Věda a víra, František Press

Pěkná kniha, zabývající se rovněž protievolučními argumenty, i když šokuje v první polovině tím, že zpochybňuje i to, že Země obíhá kolem Slunce, případně se otáčí kolem své osy – Michelsonův pokus ukazuje spíše na opak, že Země stojí a vesmír se otáčí kolem ní (geocentrismus kontra heliocentrismu). Z obsahu: Galilei neměl pravdu (Einstein zachraňuje situaci), Svědectví země (Historická geologie, Rychlá sedimentace atd.), Řád života (Vznik fixismu a evolucionismu, Darwinovy argumenty, Mutace atd.), Člověk jako nový počátek (Evoluce člověka atd.), Ateismus je nemyslitelný (Exkurse do kosmogonie, Řád a entropie, Původ života atd.). Na 188 stranách knižního formátu A5 je mnoho zajímavých a šokujících informací. Copyright 1990. František Press je katolík, majitel Mariánského nakladatelství v Brně a na můj dopis a dotaz mi odvětil, že se těmito věcmi již nezabývá, protože o to nebyl zájem. Před časem byl pan Press byl dost nemocen – duben 2002. Mám po jednom exempláři prvního a druhého vydání (1994).

Bůh žije, Slavomír Ravik

135 stran knižního formátu A5, copyright 1990. Tato kniha vyšla několikrát, autor není ortodoxní kreacionista, věří v miliardy let stáří Země, ale pochybuje o evoluci a vzniku života bez velkého Programátora. Kniha je plná zajímavých informací také z oblasti imunologie, genetiky a pod., i když dnes už jsou známy další informace, které tehdy (1990) neměl k dispozici. Podtext titulu je Přírodní zákony dosvědčují jeho existenci. Z obsahu: Modrá planeta, Zázrak život, Big bang, Scénář velkého třesku, Program zvaný život, Konstrukce živé hmoty, Další z divů světa: kód života, Zázrak zvaný buňka, O mutacích a vývoji života, Živé tvorstvo planety, O tahu ptactva, atd. Z několika beden těchto knih mi zbyl jeden výtisk.

Vznik knihy Genesis, P. J. Wiseman

Stejný autor je uveden v anglických titulech (Clues to Creation in Genesis). Tato kniha vyšla česky knižně 1993 a je překladem starší německé verze (1987), která navazuje na ještě starší verzi anglickou (1936). Kniha je psána archeologem a snaží se ukázat, že Genesis je původní zprávou psanou Mojžíšem. Nikoli tedy nějakou pozdější literární prací babylónských či pobabylónských židovských kněží, kteří by ji připsali Mojžíšovi. Pěkná kniha, mám doma řadu exemplářů originálního vydání. podtitul knihy zní: První kniha Bible očima archeologa. 113 stran knižního formátu A5.

Potopa ve světle Bible, geologie a archeologie, Alfred Rewinkel

Vydána 1951, USA. 217 stran jednostranného strojopisu A4 pojednává o řadě faktů a dává hodně informací proti víře v evoluci. Autor, dr. Alfred Rewinkel, je profesor teologie. Tuším, že Asd., nejsem si jist. Z obsahu: Fyzický svět před potopou, Jak dlouho trval první svět a jeho obyvatelé, Civilizace předpotopního světa, Výstraha před blížící se potopou, Některé otázky týkající se korábu Noe a jeho nákladu, Byl koráb objeven? Začátek trvání potopy atd. Užitečné přečíst si.

Darwinův omyl, Omyly v dějinách Země: Hans-Joachim Zillmer

Toto jsou dvě knihy od stejného autora, velmi pěkně dokumentované důkazy proti evoluční teorii. Stále ještě dnes na pultech knihkupectví (říjen 2003), Darwinův omyl je překlad z německého originálu Darwins Irrtum, přeloženo 2001, něm. originál je z roku 1998, 206 stran, rejstřík. Omyly v dějinách Země je překlad z německého originálu Irrtümer der Erdgeschichte, vydaného 2001 v Mnichově, 248 stran. Obě knihy pojednávají hodně o záhadných nálezech (fosilní kladívko, stopy dinosaurů a lidí atd.). Z obsahu Darwinova omylu: Artefakt, nebo falzum?, Fosilní kladivo, Všichni žili ve stejné době, Záhada času (zde o hoře sv. Heleny, trilobiti aj.), Monstra požírající čas (hromadné hroby, Bezpečné určení stáří?, atd.) a dále o starých mapách, ledové době, entropii – ovšem některé údaje jsou samozřejmě jen popisné, nemohou jít do hloubky při celkem nevelkém rozsahu knihy. Z obsahu knihy Omyly v dějinách Země: Skupinový portrét dinosaurů a člověka, Galapágy: hrob evoluce, Rozbitá tektonika, Nebeský chaos, Je doba ledová smyšlenka?, Nestabilní Země, Země prosakuje, Elektrická sluneční soustava? Autor se věnuje hodně geologii, usazeným vrstvám, ledovým dobám, nálezům nezapadajícím do evoluční teorie a datování, které neodpovídá dlouhým, desítky a stovky milionů let postulovaným věkům v evoluční víře.

Hledání počátku a cíle, Vladimír Král

Od Vladimíra Krále viz už výše kniha Život-náhoda, nebo záměr? Toto je jeho druhá výborná populární kniha, je popisná a hodí se pro toho, kdo se chce dozvědět základní fakta proti evoluční teorii, lépe řečeno evoluční hypotéze. O autorovi viz výše, knihu vydal Advent-Orion 2001. Když jsem tuto knihu začal číst, připadala mi zbytečně rozvláčná a trochu nesourodá, ale postupně jsem se dozvídal řadu věcí velmi zajímavých, které jsem neznal. Doporučuji k základní orientaci, není zde rejstřík ani žádné jiné náležitosti běžných publikací (seznam literatury, citační seznam, odvolávky atd.). Z obsahu: Nebeský hodinář, O vesmíru, Design-návrh inteligentního Tvůrce, Vesmírný výlet, Jsme ve vesmíru sami?, O určování stáří Země, Původ života, Samovolný vznik života, Problémy biologické evoluce, Za co mohou mutace?, Bionika atd.

Darwinova černá skříňka, Dr. Michael J. Behe

Kniha s doslovem RNDr.E.Palečka CSc. Kniha je snad ještě k sehnání na pultech knihkupectví, vydal Návrat domů, Praha 2001. Původní Copyright (Překlad z angličtiny) 1996. Je to výborná kniha pro náročnější čtenáře z oblasti biochemie, ale těžší pasáže jsou odděleny, aby je mohl ten, kdo chce, přeskočit. Protože tuto knihu zaštítil člověk (dr. Paleček), kterého nadutí čeští evolucionisté nemohou jen tak smést se stolu, konal se dokonce v Brně miniseminář (sympozium) na téma biologické evoluce, či darwinismu, podnícený touto knihou. Byl jsem tam (14.11.2002) a všichni evolucionisté si tam notovali, jak je evoluce jasná a jen blázen by jí chtěl zpochybnit. Profesor Paleček tam měl, jako jediný, střízlivou přednášku, kde zpochybnil vznik života a existenci redukční atmosféry na základě geochemických nálezů a dále zpochybnil polyfyletický původ života. Z obsahu knihy, ne podle obsahu, ale jen příklady některých témat: bombardovací brouk – “Třaskaví brouci”, bičík a řasinky, srážlivost krve, ATP, o Millerových experimentech, o Dawkinsovi, o účelném uspořádání, o zoufalé snaze některých vědců (Shapiro) za nic na světě neopustit evoluční pohled atd. Behe má základní tezi o “irreducible complexity” – neredukovatelné složitosti. Ukazuje krok po kroku, jako biochemik, že v živých organizmech jsou orgány či procesy, které nemohly vzniknout pomalými darwinistickými krůčky přírodního výběru. Přirovnává to k pastičce na myši, kde nestačí jen dřívko s pérkem nějak pohromadě, ale dokud není tato pastička kompletní, je nefunkční, a tudíž nepřináší žádnou výhodu (nechytne myš). Tudíž nemůže dojít k přírodnímu výběru, ale spíše by takový tvor (kde by mutacemi něco takového chtělo vznikat) byl znevýhodněn a eliminován. Jan Zrzavý, známý evoluční fanatik, napsal na tuto knihu kritiku (Respekt: Americký biochemik bojuje s darwinismem) – 14.6.2001.

Kauza Kristus, Lee Strobel

Kniha se zabývá důkazy historicity Ježíšova života formou novinářské reportáže. Lee Strobel, americký novinář, chtěl vlastně na počátku dokázat, že Kristus je vymyšlenou postavou – poté, co jeho manželka v Krista uvěřila, tak se k tomuto dokazování odhodlal, ale nakonec sám uvěřil. Protože měl velké zkušenosti ze soudních případů, použil tyto zkušenosti i zde v dokazování, že příběh o Ježíši není vymyšlen, ale je pravdivý a historicky spolehlivý. Při tom navštívil řadu odborníků se kterými vede rozhovory formou investigativní žurnalistiky. Z obsahu: Zkoumání záznamů, Analýza osobnosti Ježíše, Průzkum vzkříšení, Verdikt historie. Kniha má 277 stran, vydal Návrat domů r. 2002, je to překlad z The Case For Christ (U. S. A.), Copyright 1998. Daroval mi Petr Plaňanský, kniha se dá ještě sehnat.

Tajemství vzniku života, Charles B. Thaxton, Walter L. Bradley, Roger L. Olsen

Vynikající kniha proti chemické evoluci, vyšla nyní (podzim 2003) v Nakladatelství Návrat domů, 250 stran českého textu. Viz též o této knize níže v odstavci “3. V angličtině” pod titulem The Mystery of Life´s Origin, Charles B. Thaxton, Walter L. Bradley, Roger L. Olsen. Z obsahu: Rozpory v chemické teorii vzniku života, Teorie biochemické evoluce, Simulace prebiotické syntézy monomerů, Mýtus prebiotické polévky, Kritický pohled na složení dávné Země a její atmosféry, Věrohodnost a vliv badatele, Termodynamika živých systémů, Termodynamika a vznik života, Upřesnění pracovního postupu, Protobuňky...

2. V němčině (některé tituly jsou uvedeny v předchozím přehledu českých knih jako překlady)

Karbon-studien, Joachim Scheven

Herkunft und Zukunft des Menschen, A. E. Wilder Smith

Entscheidung und Verantwortung in kybernetischer Gicht, D. Bierlein

Schöpfung oder Evolution, Werner Gitt – Manfred Wermke

Die Erhaltung der Individualität, Erich Blechschmidt

Schöpfung contra Evolution, Thomas F. Heinze

Biologie und Weltanschauung, H.W.Beck

Evolution in der Zeitenwende, Willem J. Ouweneel

Schöpfung und Wunder, Paul Müller

Die Bibel, Lutz von Padberg

Menschenwürde und Emanzipation, Edith Düsing-Horst W. Beck

Frauen im theologischen Aufstand, Herausgeber-Peter Beyerhaus

Schritte über Grenzen zwischen Technik und Theologie, Horst W. Beck, 2 díly

Fossilien und Evolution, Duane T. Gish

Logos oder Chaos, Werner Gitt

Daten zur Evolutionslehre im Biologieunterrricht, Joachim Scheven

Das biblische Zeugnis der Schöpfung, Werner Gitt

Mythos – Logos - Evolution, Alma von Stockhausen

Fossilien und Evolution, Duane T. Gish

Der Urknall und die absoluten Datierungen, Hermann Schneider

Der Mond, Donald B. De Young – John C. Whitcomb

 

3. V angličtině (některé tituly jsou uvedeny v předchozím přehledu českých knih jako překlady)

Darwin´s Enigma (Fossils and Other Problems), Luther D. Sunderland

Velmi pěkná a důležitá kniha. Autor udělal rozhovory s pěti kurátory pěti velkých přírodovědných muzeí a zjišťoval jejich pohledy na evoluci a důkazy ze zkamenělin. Je zde řada jasných faktů, na jak vratkém základu celá víra v evoluci stojí. Cenné je to, že jsou zde zobrazeny názory lidí, kteří sice v evoluci věří, ale popravdě doznávají slabiny své víry. Mám jen oxeroxovaný anglický originál, copyright 1988, 90 stran A4 jednostranně. Kniha by stála za přeložení. Z obsahu: The Problem Won´t Go Away 100 Years After Darwin, Darwinism and Science, The Fossil Record – Nonlife to Reptiles, The Fossil Record – Reptile to Man, More Problems Than Solutions, Darwinism´s Lack of Scientific Foundation.

Evolution: a theory in crisis, Michael Denton

Kniha, která způsobila velký rozruch, neboť ji napsal vědec, který odpadl od vyznávání klasiceké evoluční teorie a přiklonil se ke kreacionismu, i když ne typu společností ICR a CRS v USA. Je to zevrubná a fundovaná kritika evoluční teorie, také z oblasti molekulární genetiky. Mám doma jen jednu oxeroxovanou kopii, stálo by za přeložení. Copyright 1985, 184 listů A4 jednostranně kopírováno. Z obsahu: Genesis rejected, The Theory of Evolution, From Darwin to Dogma, A Partial Truth, The Typological Perception of Nature atd. Denton patří ke skupině Old Earth Creationist, nebo lépe řečeno ke skupině Behe, Thaxton, Johnson, možná též Dembski a Colins Francis (=human genom project) – zdůrazňují design v přírodě a irreeducible complexity (Behe).

Creation - Accident or Design? Harold G. Coffin

Mám xerox této knihy, Copyright 1969. Ph.D. Coffin je známý kreacionista. Tato kniha je opět obsáhlou obranou kreační teorie proti evoluční. Některé kapitoly jsou dobře doloženy výpočtem či výčtem nálezů z terénu. Z obsahu: Perfect World, The Flood, The Structure of the Earth, The Fossils, Glaciation, Origins and Time, The Formation of New Species, Science and God, The Theory of Evolution. Je to 256 listů jednostranně oxeroxovaných A4.

The Creation Hypothesis, editor J. P. Moreland

Mám jeden výtisk této knihy. Copyright 1994, 335 stran knižního formátu. Předmluvu napsal Phillip E. Johnson, známý svou knihou Spor o Darwina (viz české knihy zde výše). Z obsahu: Creation, Design and Philosophy of Science, Creation, Design and Scientific Evidence (Astronomical Evidences for a Personal, Transcendent God, Information and the Origin of Life, The Origin of Life´s Major Groups, Origin of the Human Language Capacity: In Whose Image?) Tato kniha nemá jednoho autora, J.P.Moreland je editorem řady kapitol, které napsali různí vědci (Hugh Ross, Charles B. Thaxton – viz dále tento autor, Kurt P. Wise a další. Kniha by asi stála za překlad.

The Mystery of Life´s Origin, Charles B. Thaxton, Walter L. Bradley, Roger L. Olsen

Je to kniha mého známého Charlese Thaxtona (hlavní autor knihy), který se kromě biochemie zabývá také historií vědy (viz výše “české” knihy: Duše vědy). Dr. Thaxton je biochemik z USA, který bydlel několik let s rodinou v Praze. Přednášel na Karlově Univerzitě a snažil se vydat tuto knihu přes nakladatelství Academia nebo Univerzitu Karlovu česky – leč marně, naši vědci ji nepřijali (prof. V. Pačes byl proti vydání). Byl jsem osobně u těchto velmi trapných jednání, kde byl dr. Thaxton ještě požádán o napsání doplňující kapitoly (The Last Chapter), ale ani poté Václav Pačes knihu nepřijal. Ocenil sice její velký přínos, řekl, že by měla být na polici každého vědce a ve školách, ale stále tvrdil, že je příliš jednostranná (byl by to pro naše evoluční vědce asi moc velký šok, možná by to psychicky nevydrželi). Kniha je přesvědčivým souhrnem faktů proti chemické evoluci živé buňky. Mám několik těchto knih v originále (228 stran knižního formátu, copyright 1984). Kniha je vhodná pro odborníka i laika, který se zabývá danou problematikou kolem vzniku života z neživé hmoty, tedy tzv. chemickou evolucí. Nyní (podzim 2003) vyšla konečně i česky v nakladatelství Návrat Domů. Kniha jasně ukazuje, jaké lži učí naše studenty na školách všech stupňů – proto asi bylo lépe jejímu vydání bránit. Představte si, “kdyby to prasklo” – jak tomu vlastně s tou evolucí je!!

Creation or Evolution?, Winkie Pratney

Jen tři listy (A4 – A3) oboustraně popsané knižního vydání, je to serie tří letáků. Stálo by za přeložení, docela zajímavě a fundovaně vyvrací evoluční argumenty. První list se zabývá evoluční teorií obecně, různými tématy. Druhý list se jmenuje The Historical Record a je o některých mužích vědy a víry z minulosti (Kelvin, Faraday a j.) Je to vtipně napsané, Copyright 1981. Z nadpisů jednotlivých odstavců: “Now just a minute...!”, “Watch them sneaky creationists”, On mollusks to Monoliths in media, A left-handed creation, (Leták I). The men of science who believed in creation, Faraday´s electricity, Lord Kelvin´s second law, John Flemingś “valve” (Leták II). Třetí list se jmenuje The Fossil Record a je o antropologii a celosvětové potopě. Copyright 1981.

Clues to creation in Genesis, P. J. Wiseman

Kniha archeologa, který dokazuje, že kniha Genesis vznikla z pera Mojžíše a události v ní jsou autentické. Zabývá se dny stvoření, jejich rozličnými interpretacemi (dny jako dlouhé věky a pod.) a ukazuje, jak tyto interpretace vznikly z potřeby sladit první kapitoly Genese s evoluční teorií – a jak je to mylné. Kniha má 232 stran knižního formátu A5, copyright 1977- Je důležitá pro každého, koho zajímá autentičnost a doslovnost biblických textů. Mám doma jeden exemplář. Kniha má 232 stran knižního formátu A5, copyright 1977- Je důležitá pro každého, koho zajímá autentičnost a doslovnost biblických textů. Mám doma jeden exemplář.

That you might believe, Henry M. Morris

Henry Morris je známý vůdčí kreacionista, dnes emeritní prezident ICR, prezidentem je jeho syn John. Napsal řadu publikací na téma kreace-evluce. Toto je jedna z nich, a je téměř shodná s českou brožurkou Bible a současná věda (viz české knihy), tato anglická verze má navíc tři kapitoly. Z obsahu: That you might believe, Modern Science in the Bible, The theory of Evolution, Modern science and the flood, The Bible and history, Fulfilled prophecy and internal evidences, The eternal plan of God, The signs of the times (první a dvě poslední kapitoly v Bible a současná věda nejsou. Copyright 1978, 188 stran knižního formátu A5.

Truth Triumphant, S.Maxwell Coder – George F. Howe

Copyright 1965, 187 stran knižního formátu A5. Kniha je zaměřena proti evoluci a je psána jako cvičebnice s testy na konci každé kapitoly, které si může čtenář vyplnit, aby věděl, co si zapamatoval. Z obsahu: The inspiration of the Bible, Difficulties in the Bible, The Bible and science, The Bible and life´s origin, Evolution versus creation atd. Je zde fotodokumentace některých antropologických kosterních nálezů , zvířat a geologických útvarů. Starší, ale pěkná.

The Scientific Case for Creation, Henry M. Morris

Malá knížka s protievolučním zaměřením, jak už to bývá, je zde řada opakovaných skutečností, ale další věci nové. Např. je zde výčet 70 ti různých procesů, ze kterých lze měřit stáří Země a vesmíru s udanými hodnotami stáří – které neodpovídá udávaným 4,5mlrd na stáří Země či 13mlrd na vesmír. 87 stran malého knižního formátu A6, copyright 1977.

Answers to Tough Questions Skeptics Ask about the Christian Faith, Josh McDowell

Copyright 1980, 198 stran knižního vydání A5. Kniha se otázkami kreace-evoluce zabývá jen okrajově, ale jasně stojí na stanovisku protievolučním. Z obsahu: The Bible (What makes the Bible so special?, Hasn´t the New Testament been changed since it has been copied and recopied throughout history? atd.), Jesus Christ (Did Jesus claim to be God?, A friend of mine said Jesus never existed. How do you answer something like this? atd.), God (Why is Jesus the only way to get to God?, How do you know that God exists?, Where did God come from? atd.), Miracles then and now (Why are the Biblical miracles different from those in other accounts of the miraculous?, Where the Biblical miracles magic tricks which fooled the simple, primitive people? atd.) Bible difficulties (Doesn´t Mark disagree with the other three Gospels about Peter´s denial of Jesus?, How would you explain the inaccuracy between Judas hanging himself in Matthew 27:5 and “Falling headlong he burst open” in Acts 1:18?, Where did Cain get his wife? atd.), The shroud of Turin, Creation accounts, atd. Asi by stála za přeložení, není-li už někde přeložena.

A Basis for a New Biology, A. E. Wilder-Smith

O autorovi jsem již psal (viz výše české knihy: Přírodní vědy neznají žádnou evoluci). Toto je další z jeho mnoha knih, výborné informace pro víru ve stvoření, a ne v evoluci. Je to starší knížka, Copyright 1976, 291 stran knižního formátu A5, velmi pěkná. Z obsahu: Evolution and its Alternatives (Horses and other Fossil Series, The Seven Assumptions of the Theory of Evolutio, Origin of Codification and Codes, atd.), Consequences of Logos in Contrast to Alogos (Chaos, Chance). Postulates behind Life, Traces of Logos in the Chemistry of Life (Adenosine Triphosphate, the Universal Fuel of Life, Meiosis and Mitosis, Protozoa atd.), atd. Smith píše o složitých věcech tak, aby to pochopil i neodborník. V tom je také síla jeho knih.

In the Beginning, Roger D. G. Price

Pěkná jednoduchá knížečka pro neodborníky k seznámení se s prvními fakty proti evoluci. 99 stran knižního formátu A5. Z obsahu: The Alternatives, How old?, Kinds, The Geology of the Earth´s Surface, A Catastrophe, Before and After (Conditions Before the Flood, Dinosaurs, The Ark, atd.) Man, Is Man a Modern Ape? Copyright 1979.

Man´s Origin, Man´s Destiny, A. E. Wilder Smith

O autorovi jsem již psal a uváděl několik jeho knih (viz výše čeština, angličtina), toto je obsáhlejší a opět důkladná kniha Wilder Smitha, trochu staršího data. Viděl jsem ji kdysi přeloženu u Adventistů sedmého dne, nevlastním překlad, jen anglický originál, který má 320 stran většího knižního formátu A5, Copyright 1968. Jsou v ní pěkné fotografie otisků lidských chodidel spolu s otisky dinosauřích šlápot v jednom podloží řeky Paluxy v USA a další fotografie zpochybńující teorii evoluce. Z obsahu: Man-an animal of the highest intelligence?, Are the main postulates of darwinism scientificly sound?, The problems of the age of man and the missing links, Planned evolution, the destiny of man, atd. Ukazuje také na souvislosti mezi teorií evoluce a Hitlerovými názory na rasy (Hitler čerpal svoje názory přímo z Darwinova díla).

The Great Brain Robbery, David C. C. Watson

Copyright 1975, 108 stran knižního formátu A5. Vtipná kniha, první kapitola začíná otázkou malé holčičky mamince: “Mummy, if God did not mean what He said, why did He not say what He did mean?”, reflektující neustálé snahy “harmonizovat” nové vědecké teorie z Biblí ze strany teologů. Z obsahu: Puzzled Pupils, Facing the Facts, The Origin of the Univere, “A Thousand years as one day”, Scientific Prejudice, Whitcomb´s ´Origin of the Solar System´,Galileo, Darwin, and Interpretation, atd. Jsou to jen krátké kapitolky, spíše vysvětlující logicky nelogičnost evolučního pohledu, než souhrn spousty faktů.

From nothing to nature, E. H. Andrews

Tato kniha vyšla slovensky, viz výše české knihy. Mám tento anglický originál, Copyright 1978, 120 stran knižního formátu A5. Je to dobrá kniha s jednoduchým přehledem a řadou základních argumentů proti evoluční teorii.

The Collapse of Evolution, Scott M. Huse

Xerox této knihy jsem si pořídil z originálu, který mi půjčila paní Jitka H., je to 86 jednostranně oxeroxovaných listů A4, copyright 1983, reprint (18th) 1993. Kniha všeobecně rozebírá důvody, proč ne evoluce, ale i zde najdeme řadu věcí, které nejsou jinde, např. důvodů pro mladou Zemi. Velmi cenné jsou rejstříky a seznamy na konci knihy, např. obsáhlý seznam kreačních organizací z celého světa. Z obsahu: Geology, Physics, Mathematics, Biology, Antropology, Commonly cited “proofs” of evolution, Scientists who believe in biblical creationism, Biblical considerations – toto jsou nadpisy obsáhlejších kapitol. Dobré si přečíst pro celkový přehled o věci. Mám doma jen jeden xerox.

Handy Dandy Evolution Refuter, Robert E. Kofahl

Jak už název říká, je to takový příruční slovník malého rozsahu nejzákladnějších pojmů proti evoluční teorii. Je to dost citovaná kniha i evolucionisty (naposledy jsem z ní viděl citováno na Internetu v protikreačních stránkách). Na pouhých 160 stránkách malého knižního formátu A5 (Copyright 1980) je fundovaně rozebrána řad otázek, které se týkají sporu kreace-evoluce. Z nadpisů kapitol: Science, Religion, Creation, and Evolution, The Failure of Darwin: Design in Nature, Life from Chemicals: Theory and Improbability, Would evolution violate physical law?, Can Mutations Supply Designs for New Species?, Fossils – Created or Evolved?, Fossil Man? atd. Stojí za přečtení, neboť na relativně málo stránkách je vměstnáno hodně informací.

Evolution or Creation, H. Enoch

Starší kniha s podobnou tematikou protievolučních knih, copyright 1966 (reprinted 1968, 1977), 125 stran knižního formátu A5. Z obsahu: Morphology and cosmogony, Paleontology, The age of the Earth, The age of the earth and of the universe, The nature of the fosisils on earth´s strata, Evidences from embryology, Evidences from blood relationship atd. Je to pěkná kniha, stojí za přečtení.

Icons of Evolution – Science or Myth? Jonathan Wells

Ještě jsem tuto knihu nedočetl (duben 2002), ale zdá se – nejen mně, že je výborná, což je slabé slovo. Návrat domů přemýšlí, že ji vydá, daroval mi ji Charles Thaxton při své poslední návštěvě v Praze. “What some biologists know...and are not telling you”...Z obsahu: Miller-Urey experiment, Darwův strom života, Homologie orgánů obratlovců, Haeckelova embrya, Archeopteryx-chybějící článek, Skvrnití motýli, Darwinovy pěnkavy, Čtyřkřídlé ovocné mušky, Zkamenělí koně a řízená evoluce, Od opice k člověku: věčná ikona, Věda nebo mýtus?, Hodnocení deseti nedávných biologických učebnic, Návrh na varující nápisy pro biologické učebnice, Poznámky z výzkumu, Index. Mám jeden výtisk, myslím, že je to obtížně srovnatelně hodnotná kniha.

The Farce (fraška) of Evolution, Hank Hanegraaff

Copyright 1998, přivezl mi z USA Robert J. z KV – AS. Zatím jsem nečetl, je to kniha zřejmě psaná z křesťanského pohledu na evoluci. Z obsahu: Nadvláda sebe, Sexuální revoluce, Přežití nejschopenějšího, Pseudosauři, Pro-Avis, Punktuační ekvilibrium, Pithecnthropus Erectus, Piltodownský člověk, Pikinský člověk, Oko, Vajíčko, Země, Účinky a jejich příčiny, Zachování energie, Entropie, Revizionismus, Roe v. Wade, Rasizmus aj.

 

4. Časopisy (uvádím jen některé)

CRSQ – Časopisy společnosti Creation Research Society

Mám mnoho desítek časopisů této jedné z největších kreačních společností v USA a asi i na světě. Jsou to časopisy odborné, některé články úzce specializované, jiné všeobecné, také přehled literatury s pravidelnými rejstříky. Vychází čtvrtletně (Quarterly). Je zde mnoho důležitých informací, mám časopis předplacen, pravidelně ho posílají 4x do roka.

Acts and Facts

Časopis další velké kreační společnosti v USA, který mi chodí zdarma. Je rozsahem menší než CRSQ a spíše populární. Mám rovněž mnoho těchto časopisů za mnoho let.

Origins and Design

Časopis společnosti, která je sice kreační, ale nemá stejná stanoviska jako CRS a ICR (např. v náhledu na stáří Země a vesmíru). Patří sem např. Johnson a Behe a Denton. Mám jen několik exemplářů, předplatil jsem si ho, ale vychází nepravidelně. Rovněž je ale velmi užitečný s řadou vynikajících článků.

Stvorenie (vyšly jen 4 pokračování) – Martin Juráček

Velmi pěkný a zajímavý časopis vycházející na Slovensku, žel vyšla jen čísla 1-4 (1998), tato 4 čísla od každého vydaného nákladu mám doma. S panem Juráčkem si občas napíšeme dopis, zná se také s panem Františkem Pressem z Brna (Mariánské nakladatelství, Věda a víra). Časopis vydával s velkým nadšením, ale nebyl velký zájem a finančně nešlo udržet další pokračování.

 

5. CD-Rom, videokazety

CD s filmem dabovaným do češtiny: Dr. Robert Gentry: Nízký věk Země. Robert Gentry, jeho syn a další vědci zde vysvětlují, že sedimentární vrtstvy Země nenesou stopy vysokého stáří milionů let. Film trvá asi hodinu a je takovým dokumentem o výzkumech různých odborníků protievolučního zaměření. Tento film je též na videokazetě. CD jde snadno spouštět na počítači s instalovaným přehrávačem.

Mám řadu různých videokazet s různou kreační tematikou, např. čtyři přednášky na téma kreace-evoluce, které proběhly v 90. letech ve sboru Adventistů s.d. v Praze 5 na Malvazinkách (Steiger, Balcar, Král, Kábrt), dále videokazety s Dr. Arthurem Wilderem Smithem a další.

**********


Zpět