Jablko sváru

Jablko sváru – je to, co evoluční teorie byla po staletí. V dubnu 1861 Charles Darwin napsal, že nemůžeme “prokázat ani nejjednodušší případ, kdy (přírodní výběr) změnil jeden druh v jiný”. A přesto se nepotvrzená teorie začala brát a vyučovat jako jistý fakt. Ale je skutečně pravdivá? To je otázka, kterou zde doktorka Sylvie Bakerová řeší. Jak na střední škole, tak i na vysoké škole, Univerzitě v Sussex, kde doktorka Bakerová získala doktorát biologie, byla učena a napájena evoluční teorií, kterou i přijímala...až do chvíle, kdy pouhý tlak samotných faktů jí donutil přehodnotit celou tuto otázku. V tomto pojednání podává paní Bakerová své důkazy, fakta a závěry. Činí tak velmi svěžím stylem a bez nesrozumitelných vědeckých termínů.

JABLKO SVÁRU: JE EVOLUCE PRAVDOU ?

=====================================

Napsala Sylvie Bakerová, doktorka věd. Se svolením vydavatelství přeloženo z Bone of Contention , Evangelical Press, první vydání 1976; upraveno, opatřeno poznámkami a převedeno do elektronické podoby v srpnu 2000 - upravil Pavel Kábrt

Obsah:

1. Jak se evoluce prosadila

2. Co dokazují zkameněliny?

3. Genetika a Boží přírodní výběr

4. Jak mladá je Země?

5. Pravdivá historie člověka

O další literaturu možno bezplatně požádat:

Pavel Kábrt, V Humnech 210/14, 193 00 Praha 9,

tel. 281 920 259, 602 304 879


Zpět