O autorovi

Pavel Kábrt, (nar. 1949, SPŠE) se zabývá především tematikou kreace-evoluce, a to již přes 40 let. Je členem CRS - Creation Research Society (Sustaining member) v USA. Kromě publikační činnosti přednáší již řadu let studentům všech stupňů i veřejnosti. Řadu pozvání vysvětlit omyly darwinismu a evoluční teorie přijal také od různých rozhlasových a televizních stanic. V roce 2001 absolvoval sérii přednášek v Chorvatsku. Kromě členství v CRS (Creation Research Society) pochází informace a materiály pro přednášky a publikační činnost od řady dalších vědeckých institucí i jednotlivců: od společnosti Intelligent Design (ID), Institute for Creation Research (ICR), Answers in Genesis (AiG) a od německé společnosti Wort und Wissen (W&W). Při přednáškách je používána obrazová dokumentace, která je z velké části darem švýcarského kreacionisty Richarda Wiskina, který v ČR také přednášel. Mnoho informací pochází z osobního přátelství s americkým biochemikem Dr. Charlesem Thaxtonem, spoluautorem knihy The Mystery of Life´s Origin (Tajemství vzniku života) a hlavním organizátorem první vědecké konference proti darwinismu v České republice, která proběhla v Praze dne 22. října 2005. Kniha Tajemství vzniku života velmi přesvědčivě ukazuje, jak naivní je věřit v sebeoživení neživé hmoty třeba za miliardy let. Z toho pak logicky plyne, že vyučovat tyto nepodložené a často nesmyslné představy studenty je zločinem na lidské psychice.

Přednášky Jsou bezplatné, hlavní část je tvořena výkladem asi 80 diapozitivů, rozdělených do několika skupin: 1. Pochybné začátky evolučního myšlení (Darwinovy tragické omyly), 2. Evoluční potíže s genetikou, 3. Antropologické nesrovnalosti, 4. Co ukazují sedimenty, geologické a paleontologické nálezy, 5. Fakta, fantazie, nepříjemné nálezy a podvrhy aneb co vám většina učitelů biologie nepoví. Přednáška trvá přibližně 1, 5 hodiny (dle situace) s následnou diskuzí; požádat o ni můžete na uvedeném e-mailovém kontaktu.

Reakce na přednášky, publikace a webové stránky Pavla Kábrta
Vypozorovat lze tři zásadní druhy reakcí studentů i veřejnosti: velký zájem, lhostejnost a vášnivý odpor. Jednak existují ti, kteří mají o dané téma velký zájem a přemýšlí o nových informacích bez předpojatosti; potom se setkáme s těmi, kterým je zcela lhostejné, jestli svět vznikl evolucí nebo inteligentním záměrem. Často je tento jejich nezájem seznámit se s fakty maskován výmluvou „nikdo nic stejně neví“ – pravdou však je, že jen tato skupina nic neví, ne „nikdo“. A třetí kategorii tvoří lidé, které informace uvedené zde, v přednáškách, knížkách atd. rozzlobí, mohou být třeba posměšní a naštvaní, že si někdo dovolí tvrdit a dokonce pomocí faktů argumentovat, že darwinismus a evoluční víra je přírodovědecký omyl a musí existovat stvořitel. Je kuriózní, jak někteří, mnohdy i mladí lidé, nemají sice žádné věcné argumenty, ale horlivě svoji víru v evoluci brání! Je to však pochopitelné, máme-li na mysli současnou dogmatickou propagaci evoluční ideologie médii na veřejnosti a vnucování evolučních spekulací dětem a studentům již od základní školy ve většině průmyslových zemí pod lživými slogany „jediná pravá věda“ a „jen takto věda může pracovat“ (myslí se: jen kauzálním vysvětlováním všeho).

Pozoruhodné jsou také postoje učitelů a profesorů: až na vzácné výjimky většinou mlčí, někdy říkají „něco přece učit musíme a v osnovách máme darwinismus“. Tak i biolog docent Stanislav Komárek z Univerzity Karlovy, při veřejné disputaci s Pavlem Kábrtem na téma evoluce-kreace, na většinu argumentů proti evoluční teorii jednoduše nereagoval a opakoval: „něco učit musíme“. A na otázku, proč je nedostatek spojovacích fosilních forem, odpověděl: „asi byly křehčí a nezachovaly se“... Evoluční teorie se stala společenským klišé, náhradním náboženstvím a vědeckým dogmatem, kterému se prostě slepě věří, aniž většina lidí vůbec tuší, na jak vratkých tvrzeních tato bizardní hypotéza stojí a jak masivní fakta jsou s ní v rozporu.

Nikdy nezapomeňte na evoluční návod ke vzniku života, rostlin, všech organizmů i člověka: sedět a čekat, čekat a čekat na mrtvém povrchu nějaké planety. Za mnoho milionů let kolem vás budou plavat ryby, prohánět se živočichové, létat ptáci a chodit lidi. Stačí jen čekat a čekat. Jak to všechno neživá hmota dokázala a co se kolem vás bude dít během toho dlouhého čekání, o tom je tzv. evoluční „věda“. Správný termín je však „evoluční fantazmagorie“!

Kontakt:
pavelkabrt@seznam.cz


Zpět