100 jasných argumentů proti evoluční teorii

Přednáší Ing. Michal Rod

35. otázka - Není snad Bible plná rozporů?

Článek převzat z knihy "Bůh křesťanství", kterou na svoje webové stránky http://www.proc-krestanstvi.cz/ umístil můj přítel Ing. Petr Fiedor. Děkuji našemu Vlastovi, který mi k tomu dal popud.

Na počátku stvořil Bůh-nebo to byly kvantové fluktuace?

Z http://creation.com/god-created-not-quantum-fluctuation přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 7/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 21. listopadu 2013. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

8299-pic1

NASA Earth Observatory, NOAA

Darwinovy tragické omyly-Celosvětová potopa

Dávné civilizace a moderní člověk

Redakční poznámka: Časopis Creation [Stvoření] je vydáván bez přestávky od roku 1978. Z toho důvodu občas publikujeme některé starší, ale zajímavé články z našeho archivu. Tento článek k takovým patří. Pro získání těch nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a sdílení informací doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovému staršímu článku ještě vyhledali články novější, navrhované dole v sekci Podobné články a pro další četbu v angličtině.

Byly dávné kultury pokročilejší víc než mnoho evolucionistů věří?

David Criswell

Z http://creation.com/ancient-civilizations-and-modern-man přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 17(2):40-43 v březnu 1995. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Je užitečné si připomenout, koho darwinisté uctívají

Výběr z knihy The Dark Side of Charles Darwin od Dr. Jerry Bergmana provedl Pavel Kábrt - 6/2016.

Štítky:

Evolucionisti zase v úzkých, ale žádné strachy, oni se z toho vylžou

Máš ptačí mozek - tak to teď už neplatí, protože papoušci jsou stejně tak inteligentní jako lidoopi. Ptačí mozky, i když malinké, mají více mozkových buněk než mozky opic.

Podle http://www.dailymail.co.uk/news/article-3640017/Bird-brains-No-parrots-j... zpracoval Pavel Kábrt - 6/2016. Vyšlo na stránkách Daily Mail 14. června 2016.

Colin Fernandez
vědecký dopisovatel Daily Mail

Nobelisté z výzkumu DNA popírají evoluční teorii

Z http://www.reasons.org/articles/nobel-winning-dna-research-challenges-ev... přeložil Pavel Kábrt - 6/2016. Vyšlo 30. května 2016, autory jsou hosté-dopisovatelé, viz níže.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.
Pavel Kábrt

Největší vinu má ten, kdo nechce slyšet pravdu
Marcus Tullius Cicero (106-43 př. Kr.)

Další odpadní DNA jde do odpadu, kde už je celá evoluční teorie

Podle informací z několika vědeckých článků zpracoval Pavel Kábrt - 6/2016

"Evoluční teorie je ideologický mýtus, vydávaný už 150 let za vědu. Otcem tohoto mýtu je svévolné zacházení s fakty, jeho matkou je ohromná kupa neznalostí, lží a omylů uvnitř Darwinovy darebácké party."
Pavel Kábrt

Evoluce – největší podvod v moderní historii

(Vědecké důkazy pro Boží stvoření - kreace versus evoluce)

Dr. Roger G Gallop*

Tato kniha je nabízena na Amazonu od 2. května 2014 a Amazon shrnuje obsah knihy takto:

Customize This